Vanuit Bake-it kunnen meerdere webshops bediend worden. Elk met eigen assortiment, huisstijl en instellingen. Bijvoorbeeld als je regionaal een ander assortiment wilt gebruiken als landelijk. Of bij andere formule.